Tình hình xuất nhập khẩu Việt Nam – Na Uy quý I năm 2013

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Na Uy quý I năm 2013 đạt 53,2 triệu USD, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, xuất khẩu đạt 30,2 triệu USD, tăng 51,6%; nhập khẩu đạt 23 triệu USD, giảm 41,8% (chủ yếu do việc nhập khẩu mặt hàng máy móc, thiết bị phụ tùng giảm 56,6% so với cùng kỳ năm 2012).

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Na Uy trong quý I bao gồm: Dệt may (đạt 6,1 triệu USD, chiếm 20,2% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam sang Na Uy trong kỳ), Giày dép (3,6 triệu USD, 11,9%), Gỗ và sản phẩm gỗ (2,9 đạt USD, 9,8%), Hạt điều (1,5 triệu USD, 4,5%).

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam sang Na Uy trong quý I năm 2013 như sau:

ĐVT: triệu USD

Mặt hàng

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Quý I năm 2013

Giày dép các loại

8,7

12,2

14,4

16,9

3,6

Hàng dệt, may

7,1

10,6

14,8

12,5

16,1

Sản phẩm từ chất dẻo

2,0

2,1

3,0

3,4

1,0

Gỗ và sản phẩm gỗ

6,4

5,8

8,0

10,8

3,0

Hạt điều

4,3

6,0

7,0

5,2

1,5

 Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chủ lực của Việt Nam từ Na Uy quý I năm 2013 như sau:

ĐVT: triệu USD

Mặt hàng

Năm 2009

Năm 2010

Năm 2011

Năm  2012

Quý I năm 2013

Hàng thủy sản

17,8

16,3

33,5

41,5

12,4

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

29,2

78,0

83,6

35,7

3,2

Phân bón các loại

1,3

10,1

18,9

21,7

3,7

Sản phẩm hóa chất

1,0

2,2

2,7

2,6

0,7

Sản phẩm từ sắt thép

2,7

3,2

4,8

2,7

0,4

Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam

Vụ Thị trường châu Âu

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nganh-hang/-1/tin-tuc/38141/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-viet-nam-na-uy-quy-i-nam-2013.aspx