Kim ngạch XNK 5 tháng đầu năm 2013 của Iceland

Theo số liệu của cơ quan thống kê Ai-xơ-len, trị giá xuất khẩu tháng 5/2013 của Ai-xơ-len đạt 43,5 tỷ ISK, tương đương 359 triệu USD; nếu tính theo USD giảm 17,1% so với tháng 4/2013, và giảm 17,7% so với tháng 5/2012. Hai mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Ai-xơ-len là sản phẩm công nghiệp (chiếm 55,4% tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 5/2013, riêng xuất khẩu nhôm chiếm 39,7%) và hải sản (chiếm 40,9%, bao gồm cá tẩm muối hoặc sấy khô, cá tươi, cá nguyên con đông lạnh, fille cá đông lạnh). Tuy nhiên, trong tháng 5/2013, hai nhóm hàng này đều giảm sút xuất khẩu so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/38214/kim-ngach-xnk-5-thang-dau-nam-2013-cua-iceland.aspx