Kim ngạch XNK 3 tháng đầu năm 2013 với Thụy Điển

Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê Thuỵ Điển, xuất khẩu trong tháng 3/2013 của Việt Nam sang Thuỵ Điển là 43,4 triệu USD, giảm 31% so với tháng trước, nhưng tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu trong tháng 1 và 2/2013 đạt kỷ lục kim ngạch xuất khẩu  cao nhất từ trước đến nay. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 1/2013 đạt 67,3 triệu USD, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước, và 63,2 triệu USD trong tháng 2/2013, tăng 140% so với cùng kỳ năm trước, và gấp 3 lần kim ngạch xuất khẩu bình quân tháng trong những năm 2010, 2009. Lũy kế xuất khẩu quý 1/2013 của Việt Nam vào Thụy Điển đạt 174,0 triệu USD, tăng 11% so với quý trước và tăng 50% so với cùng kỳ năm 2012.

Nhập khẩu trong tháng 3/2013 của Việt Nam từ Thụy Điển là 10,4 triệu USD, tăng 81,1% so với tháng trước, và giảm 37,1% so với cùng kỳ năm 2012. Ngược lại với xuất khẩu, kim ngạch nhập khẩu 5,7 triệu USD trong tháng 2/2013 chỉ bằng 30% kim ngạch nhập khẩu bình quân tháng trong những năm 2010, 2009. Lũy kế nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển trong quý 1/2013 đạt 25,3 triệu USD, giảm 11,2% so với quý trước và 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch thương mại 2 chiều trong quý 1/2013 đạt 199,4 triệu USD, tăng 25,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng xuất khẩu mạnh bù đắp cho giảm mạnh của nhập khẩu. Ước kim ngạch thương mại Việt Nam – Thụy Điển trong 6 tháng đầu năm 2013 đạt khoảng 400 triệu USD, tính theo số liệu Cục Thống kê Thụy Điển.

Về mặt hàng xuất khẩu trong quý 1/2013. Nhóm hàng điện thoại di động và linh kiện chiếm tỷ trọng 35% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Thụy Điển, kế đó là nhóm máy vi tính và các loại máy dùng trong văn phòng và gia dụng chiếm 16,2%, gỗ và đồ gỗ 11,9%, giày dép 9,4%, dệt may 9,1%, hải sản 1,76%. So với cùng kỳ năm 2012, xuất khẩu trong quý 1/2013 nhóm máy móc và thiệt bị tăng 201%, kế đó là nhóm hàng điện thoại di động và linh kiện tăng 61,8%, gỗ và đồ gỗ tăng 42,6%, hải sản tăng 22,5%, dệt may tăng 15%, giày dép 4,2%.

Về mặt hàng nhập khẩu trong quý 1/2013. Đứng đầu nhóm hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển là nhóm máy móc thiết bị điện tử bao gồm thiết bị viễn thông chiếm tỷ trọng 25,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu và giảm 58,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong nhóm mặt hàng này, nhập khẩu của tiểu nhóm thiết bị viễn thông như mặt hàng điện thoại các loại đã giảm mạnh 86,8% từ 85,2 triệu SEK xuống 11,2 triệu SEK, tạo nên tỷ lệ giảm cao 58,5% cho nhóm mặt hàng này, mặc dù nhập khẩu của tiểu nhóm thiết bị điện tăng 18 lần, nhưng số tuyệt đối thấp, từ 0,6 triệu SEK lên 11,4 triệu SEK.

Tiếp đến là nhóm máy móc các loại khác chiếm tỷ trọng 20,7% trên tổng nhập khẩu trong kỳ, và giảm 69,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm mạnh do việc giảm mạnh nhập khẩu các tiểu nhóm hàng như máy móc và thiết bị gia dụng (giảm 95,3%, từ 22,2 triệu SEK còn 1,05 triệu SEK), thiết bị dùng trong y tế (giảm 90,2%, từ 10,3 triệu SEK còn 1,01 triệu SEK), và nhiều tiểu nhóm khác như xe nâng hạ xếp tầng hàng, bộ phận và phụ tùng các máy chuyên dụng, máy xử lý dữ liệu tự động (bao gồm máy vi tính, …). Riêng nhập khẩu của tiểu nhóm động cơ và mô tơ phản lực, thủy lực và dùng khí nén tăng 13 lần so với cùng kỳ năm trước, từ 0,39 triệu SEK lên 5,83 triệu SEK.

Các mặt hàng nhập khẩu trong quý 1/2013 tăng so với cùng kỳ năm 2013 là nhóm hàng dược phẩm (chiếm tỷ trọng 17,1% và tăng 24,9%), sản phẩm thép không rỉ và không hợp kim (chiếm tỷ trọng 8,1% và tăng 124,7%), các thiết bị dụng cụ đo lường và phân tích hóa học  (chiếm tỷ trọng 5,8% và tăng 87,8%), giấy bìa các loại (chiếm 3,8% và tăng 7,0%). Các mặt hàng nhập khẩu còn lại là nhựa các loại, sản phẩm nhôm, sản phẩm sắt thép, dụng cụ cầm tay, .. chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng giảm không đáng kể.

Về kim ngạch : Thị phần hàng xuất khẩu của Việt Nam quý 1/2013 tăng lên chiếm khoảng 0,31% trên tổng nhập khẩu của Thụy Điển, trong khi nhập khẩu từ Thuỵ Điển giảm xuống còn 0,048% trên tổng xuất khẩu của Thụy Điển. Tỷ trọng bình quân trong năm 2009 và 2010 của thị phần hàng xuất khẩu Việt Nam là 0,2% và nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển là 0,1%.

Tỷ trọng thị phần hàng Việt Nam trên tổng kim ngạch nhập khẩu tăng so với tỷ trọng bình quân 0,2% của những năm trước năm 2010, một phần do nhập khẩu của Thụy Điển giảm.

Về mặt hàng: Từ năm 2011 cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Thụy Điển đã có sự thay đổi đáng kể. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Thụy Điển hiện nay có thêm nhóm mặt hàng điện thoại di động và linh kiện đang chiếm vị trí đầu bảng trong xuất khẩu vào Thụy Điển; nhóm máy vi tính, các loại máy dùng trong văn phòng và gia dụng phát triển mạnh so với nhóm các mặt hàng truyền thống như giày dép, dệt may, đồ gỗ, hải sản.

Về cạnh tranh trên thị trường: Thổ, Trung Quốc và Thái Lan là những đối thủ cạnh tranh lớn xếp theo thứ tự, vì tính tương đồng của hàng xuất khẩu, giá cả, phương thức kinh doanh thông qua mạng lưới cộng đồng của họ rộng lớn hơn của ta.

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/38009/kim-ngach-xnk-3-thang-dau-nam-2013-voi-thuy-dien.aspx