Home / TTNN / Kim ngạch thương mại Séc – Việt tháng 3/2013

Kim ngạch thương mại Séc – Việt tháng 3/2013

Kim ngạch thương mại Séc – Việt tháng 3/2013, do Thương vụ Việt Nam tại CH Séc tổng hợp.

a/ Xuất khẩu từ Việt Nam sang CH Séc                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

Tháng 3

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Tổng cộng

29.068

86,7

95.641

95,9

b/ Xuất khẩu từ CH Séc sang Việt Nam                                     (Đơn vị tính: ngàn USD)

Tháng 3

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012

(%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

Tổng cộng

13.503

284,9

23.919

216,4

 c/Tổng kim ngạch XNK hai chiều

Tháng 3

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012 (%)

   Lũy kế

Tăng/giảm so cùng kỳ 2012

(%)

Tổng cộng

42.571

111,3

119.560

107,9

 (Nguồn: Cục Thống kê Cộng hòa Séc)

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/37442/kim-ngach-thuong-mai-sec-viet-thang-3-2013.aspx

Từ khóa lên top Google:

Secviet com