Hội chợ kỹ thuật quốc tế về máy móc, công cụ, thiết bị và công nghệ lần thứ 20 tại Slovakia

Thông tin về hội chợ kỹ thuật quốc tế về máy móc, công cụ, thiết bị và công nghệ lần thứ 20 tại Slovakia, do Vụ thị trường Châu Âu cung cấp.

Thông tin chi tiết:

 • Tên Hội chợ-Triển lãm: Hội chợquốc tế kỹ thuật về máy móc, công cụ,thiết bị và công nghệ lần thứ 20 (20th international engineering fair of machinery, tools, equipment and technologies).
 • Thời gian: 21-24 tháng 5 năm 2013
 • Thời gian mở cửa: 21-23.05.2013 mở cửa từ  9:30 đến 18:00
  24.05.2013 mở cửa từ 9:30 to 15:00
 • Địa điểm: Trung tâm triển lãm quốc tế Agrocomplex, Nitra (Nitra là thành phố lớn của Cộng hòa Slovakia, cách thủ đô Bratislava 1,5 giờ xe chạy).
 • Nhà tổ chức: Công ty tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế

     Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p.

Địa chỉ:  Pri synagoge 3, 949 01 Nitra
Slovak Republic

Web:http://www.agrokomplex.sk/en/

 • Liên lạc:
  Trưởng phòng: Jozef Jenis
  Tel:00421 37 6572 201 ; Mobile:00421 903 406 618
  E-mail:  [email protected]

Nguồn: http://www.ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/hoi-tro-trien-lam/37455/Default.aspx