Home / Tổng hợp hình ảnh ra mắt hoành tráng Honda SH 300i phiên bản Châu Âu / Sơn xe Sh style Sporty Italia màu đen mờ, sơn tĩnh điện dàn chân đen mờ

Sơn xe Sh style Sporty Italia màu đen mờ, sơn tĩnh điện dàn chân đen mờ

Sơn xe Sh style Sporty Italia màu đen mờ, sơn tĩnh điện dàn chân đen mờ