Thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2013

Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan Việt Nam công bố, thương mại song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ 6 tháng đầu năm 2013 đạt 2,592 tỷ USD, tăng trưởng 40,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 1,160 tỷ USD, tăng trưởng 53,7% và  nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ 1,432  tỷ USD, tăng 31,1%. Nhập siêu của Việt Nam từ Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm 2013 ở mức – 272 triệu USD, giảm 19,5% so với – 338 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái./.

Nguyễn Sơn Hà, Tham tán Thương mại.

Thương Vụ Việt Nam tại Ấn Độ