Thiền là gì?

Mục Đích của chúng tôi … Ý Tưởng của chúng tôi … Nhiệm Vụ của chúng tôi … là mang đến cho mọi người một hiểu biết đầy đủ về bản chất của yoga và quá trình hoàn chỉnh của việc thực hành yoga … bởi vì trước khi đi làm bất cứ điều gì … trước khi đi thực hành bất cứ điều gì .. bạn phải biết những bạn sắp làm những gì … chỉ thực hiện các tư thế không phải là yoga .. chúng tôi đã chỉ ra cho bạn phần thứ 7 trong khoa học về yoga … Dhyana .. có nghĩa là thiền… vì vậy, thiền là điều quan trọng nhất … thực hành thiền, theo tôi, là trái tim của yoga …

Bản Quyền Video này thuộc về Master Ram và PYDA – Trung Tâm YOGA TẠI NHÀ phát hành.

Thực hành thiền là trung tâm trong khoa học về yoga … vì vậy, mỗi học viên yoga phải thực hành thiền để làm cho việc thực hành yoga được hoàn chỉnh. … Trong thực tế … việc thực hành tất cả những tư thế hay nói rõ hơn là mục đích của việc thực hành tư thế là để đạt được sự ổn định trong các tư thế .

Trong thực hành thiền chúng ta phải ngồi trong thời gian dài … vì vậy, việc thực hiên các tư thế sẽ giúp để có được sự ổn định và  để ngồi trong một tư thế một thời gian dài,… đó là mục đích của việc thực hành các tư thế … đó là mục đích duy nhất của các tư thế … chúng ta đang thực hành tư thế để có được ‘ asana siddhi’… nó được gọi là asana siddhi.. có nghĩa là ngồi trong một tư thế hoặc giữ nguyên một tư thế trong thời gian khá dài … vì vậy, để đạt được asana siddhi, chúng ta đang thực hành các tư thế .. và nếu chúng ta đạt được asana siddhi… nếu chúng ta có thể ngồi khá lâu trong bất kỳ tư thế … sau đó nó sẽ giúp bạn … nó giúp dẫn bạn vào trạng thái thiền .. như vậy, mục đích của tư thế là thực hành thiền …

Thiền là điều quan trọng nhất nên tất cả mọi người phải thực hành nó. Mặc dù chúng ta có rất nhiều kỹ thuật thực hành thiền … nhưng đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất và mang tính khoa học nhất chỉ là ngồi thoải mái và quan sát hơi thở bình thường là kỹ thuật tốt nhất … kỹ thuật đơn giản nhất. Hãy Ngồi thoải mái và quan sát hơi thở .. cho việc thực hành thiền chúng ta không cần có giới hạn thời gian, bạn có thể thực hành nó ở bất kỳ thời gian trong ngày của bạn .. trong 24 giờ bạn có thể thực hành bất cứ lúc nào … vì vậy, đối vơi việc thực hành thiền, thời gian rất thoải mái ..

Hãy thực hành ngay cả khi bạn đang ở trong văn phòng, ngay cả khi bạn có thời gian rãnh hoặc khi bạn đang đi trên xe buýt … nếu bạn rãnh rỗi … nếu bạn có một chỗ ngồi trên  xe buýt , thì chỉ cần nhắm mắt lại và quan sát hơi thở ... bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào … và bất cứ lúc nào cũng là thời điểm tuyệt vời thien

Phương Pháp Tập Thiền tại http://kimtuthap.org/tuhocthien.html

Tôi đề nghị tất cả các bạn xem một cách cẩn thận và thực hành một cách cẩn thận và đọc sách hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi đi thực hành yoga . Chúng tôi cung cấp  tài liệu hướng dẫn kèm theo các CD .. hãy đọc sách hướng dẫn và thực hiện những lưu ý ... Tôi nhấn mạnh một lần nữa yoga không phải là một bài tập bình thường … Yoga là một nghệ thuật cổ xưa … một nghệ thuật tâm linh cổ xưa được thành lập bởi Maharshi Patanjali … khoảng 400 năm trươc công nguyên … nó mang lại cho bạn sức khỏe … hạnh phúc và trí tuệ tinh thần … nó không chỉ cho cơ thể của bạn .. nó sẽ chăm sóc cơ thể của bạn … chăm sóc tâm trí và tâm hồn của bạn …

Chúng ta là 3 điều … chúng tôi chỉ là không chỉ có HĐQT chúng tôi chỉ là không chỉ là tâm trí, … chúng tôi chỉ là không chỉ là linh hồn thậm chí … mỗi chúng ta là sự kết hợp của 3 điều … chúng ta không phải chỉ là cơ thể này hay không chỉ là tâm trí này, hay cũng không phải chỉ là linh hồn, mà là sự hòa hợp của 3 điều trên  … vì vậy, yoga là một nghệ thuật độc đáo mà có thể chăm sóc cả 3 phần của bạn: cơ thể, tâm trí và tâm hồn … vì vậy,hãy thực hành … tập trung vào nó …hãy luôn luôn tập trung tâm trí vào những gì bạn đang làm và những gì bạn  đang thực hành… đừng để tâm trí của bạn đi đây đi đó … tập trung vào tư thế và hơi thở của bạn … nếu bạn đang bị bất kỳ bệnh tật gì .. bạn có để có những đề nghị hoặc chỉ dẫn  từ nhà trị liệu hay bác sĩ của bạn trước khi thực hành yoga ..