Tag Archives: video satyananda yoga

Satyananda Yoga là gì? Video chỉ dẫn cách tập chuỗi Chào Mặt Trời Satyananda tại nhà

Tôi muốn cung cấp cho bạn một lời hướng dẫn ngắn gọn về Satyananda … Tên Satyananda là tên của một nhà hiền triết vĩ đại .. bậc thầy vĩ đại ở Ấn Độ … là một môn đệ của shivananda … một bậc thầy shivananda .. Satyananda sửa đổi và bổ sung các tư thế và làm cho nó …

Read More »