Tag Archives: bài chào mặt trăng

Chuỗi các tư thế chào Mặt Trăng tập như thế nào? Video tự tập tại nhà chuỗi Moon Series

Mặt trăng loạt là chuỗi bài tập độc quyền của lớp Thiền Yoga của Ram … và các động tác chào mặt trăng là một phần độc đáo của yoga .. như ta đã có các Chuỗi Động Tác Chào Mặt Trời. Thì  tương tự, chúng ta cũng có các động tác chào mặt trăng … các động tác chào …

Read More »