Kim ngạch XNK Việt Nam – Đài Loan 2 tháng đầu năm 2013

Bộ Tài chính Đài Loan vừa công bố số liệu thống kê sơ bộ kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Đài Loan 2 tháng đầu năm 2013.

(hình ảnh mang tính chất minh họa)

Theo đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2013 đạt 1,55 tỷ USD tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước; trong đó tổng kim ngạch xuất khẩu của  Việt Nam sang Đài Loan đạt 365,42 triệu USD tăng 40,45% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Đài Loan trong 2 tháng đầu năm 2013 là Máy móc thiết bị và sản phẩm điện tử (32,187 triệu USD); Điện thoại và thiết bị viễn thông (19,559 triệu USD); Hàng dệt may ( 16,645 triệu USD); Khoáng sản, nguyên liệu (7,428 triệu USD); Kim loại và sản phẩm (6,995 triệu USD).

 

THỐNG KÊ KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – ĐÀI LOAN

2 THÁNG 2013

Đơn vị : nghìn USD; %

Stt

Chỉ số

2T 2012

2T 2013

Tăng/giảm

1

Việt Nam Xuất khẩu

330.860

365.421

10,45

2

Việt Nam Nhập khẩu

1.137.121

1.192.981

4,91

3

Tổng kim ngạch XNK

1.467.981

1.558.402

6,16

4

Nhập siêu

806.261

827.560

2,64

 Nguồn: Bộ Tài chính, Đài Loan

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nuoc-lanh-tho/-1/kim-ngach-xuat-nhap-khau/36914/kim-ngach-xnk-viet-nam-dai-loan-2-thang-dau-nam-2013.aspx