Home / Kawasaki Ninja Z300 - Z800 - Z1000 độ Dè Chắn bùn sau, PAT biển số, Gù chống đổ CNC cao cấp tại SH Sài Gòn / de-chan-bun-pat-bien-so-cnc-de-sau-kawasaki-ninja-z300-z800-z1000-13495206_1029838853731642_4200872380652848544_n

de-chan-bun-pat-bien-so-cnc-de-sau-kawasaki-ninja-z300-z800-z1000-13495206_1029838853731642_4200872380652848544_n