dan-tem-trum-xe-sh-viet-nam-2012-2013-2014-2015-005

Độ tem trùm xe SH Ý nhập 2010