dan-tem-trum-xe-sh-viet-nam-2012-2013-2014-2015-004

Độ tem đặt theo yêu cầu xe SH Việt 2015