dan-decal-doi-mau-xe-sh-tem-trum-xe-sh-viet-nam-2012-2013-2014-2015-065

Độ tem đặt theo yêu cầu xe SH 2016