Cao su tiếp tục chịu áp lực giảm giá

Xuất khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 5/2013 đạt 71.816 tấn, tương ứng 170,35 triệu USD tăng 65,7% về lượng và 53,9% về giá trị so với tháng trước.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2013 Việt Nam xuất khẩu 304.081 tấn cao su tương ứng 788,53 triệu USD. Theo ước tính, xuất khẩu cao su tháng 6 ước đạt 79.000 tấn với giá trị đạt 188 triệu USD. Tính chung 6 tháng, xuất khẩu mặt hàng này đạt khoảng 383 ngàn tấn với giá trị đạt 976,53 triệu USD; giảm 5,0% về khối lượng và giảm 19,2% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2012

Nguyên nhân giảm giá trị xuất khẩu mạnh là từ đầu năm đến nay giá cao su giảm sâu, một phần do tồn kho của Trung Quốc (nước nhập khẩu cao su chính của Việt Nam – nhập khẩu của Trung Quốc từ Việt Nam giảm 21,6% về khối lượng và giảm 30,7% về giá trị so với cùng kỳ.) cao, nguồn cung từ Thái Lan dồi dào. Mặc dù cuối tháng 6, đầu tháng 7 giá cao su có nhích lên nhưng trong những tháng tới nguồn cung dồi dào từ Thái Lan sẽ tiếp tục tạo áp lực giảm giá

Nguồn: http://ttnn.com.vn/nganh-hang/-1/tin-tuc/38231/cao-su-tiep-tuc-chiu-ap-luc-giam-gia.aspx